Erken Yaşta Kodlama Eğitiminin Önemi

Kodlama, en genel tanımla mekanik sistemlere bir işlemi yaptırmak için girilen komutlar dizisidir ve gelişen teknoloji ile günümüzün dijital dünyasında okuma-yazma gibi temel bir gereksinim haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her üç çocuktan birisi konuşma dahi bilmeden tablet , telefon ve bilgisayar ile tanışmaktadır. Erken yaşta  teknoloji ile tanışan çocuğu teknolojiyi yararlı bir şekilde kendini geliştirerek kullanabilmesi için robotik kodlama ile tanıştırmalıyız. Çünkü çocuklar kodlama eğitimi ile ne kadar erken yaşta tanışırsa koşul, döngü, sıralama gibi kavramları o kadar kolay özümseyebiliyor.

Kodlama ve algoritma ile tanışan çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden;

  • Problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmek,
  • Analitik düşünebilmek,
  • Sistemli ve yaratıcı düşünüp en kısa çözüm önerileri sunabilmek gibi becerileri kazanırlar.

Öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında çalışan her sistemin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini ve eğer belirli bir sıra ile olmazsa yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini en doğru şekilde kavrarlar. Bu kazanılan düşünce sayesinde sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı kalmayıp günlük yaşamdaki disiplinler arası etkileşim için de gelişim sağlarlar.

Algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, problemleri algılayabilme ve çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın ve geleceğin becerilerinin önemini fark eden birçok ülke vardır. Bu ülkeler çocuk yaştaki bireyleri eğitebilmek için eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore gibi ülkeler yeni eğitim sistemlerinde bu konuları müfredatlarına eklemiş ve erken yaşta kodlama eğitimi ile hem bugünün hem de yarının üretken bireylerini yetiştirmeye başlamıştır.

Yurt dışında okul öncesi gruplar robotik ve kodlama eğitimine başlayarak 12-18 ders saati eğitim verilmektedir. Çocuklarımızı gelişen teknolojinin yeniliklerini öğrenerek kodlama ve yazılım bilgisi ile yapay zekalı robotlar üretebilmeleri için erken yaşta kodlama eğitiminin temellerini atmaları gerekmektedir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir