Kodlama, Programlama Veya Yazılım Nedir?

Kodlama diğer adıyla programlama veya yazılım, belirli koşullara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü demektir. Programlama bilgisayar sistemlerine veya herhangi bir elektronik devre sistemine bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlardır.

Sosyal medya ağları, akıllı telefonlarımız, bilgisayarımız hatta bu sayfayı görüntülediğimiz tarayıcı gibi teknolojilerin hepsi kod üzerinde çalışır. Bilgisayarlar yazılım (kodlama) olmadan çöp yığınından farksız bir şekildedir. Kodlama ile bilgisayar sistemlerine hangi koşullar durumunda nasıl tepki vermesi gerektiği öğretilir ve bu sistemler de bu öğretileni kullanıcıya sunar.

Kodlama istenilen bir program dilinde yazılabilir. Programlama dilleri bilgisayar sistemlerinin istenileni anlayabilmesi için üretilen dillerdir. Bilgisayarda kod yazarken algoritmalar geliştirilir. Algoritma, problemin adım adım çözülme sürecidir. Buda kodlama öğrenen kişiye olayları detaylı düşünme, olaylar arası ilişki kurma gibi yetenekler kazandırır. Özellikle günümüzde küçük yaşta öğretilmesi önemli olarak görülen programlama, çocukların akıl yürütme, mantıklı düşünme, olaylar karşısında doğru sonuç verme gibi becerilerini geliştirir. Öte yandan teknolojiye evrilmiş günümüzde ve gelecekte tüketen değil üreten toplumların temelleri daha sağlam atılmış olur.

Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama gibi birçok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor. Kodlama yeniliği harekete geçirir, yaratıcılık imkanı verir, özgüven sağlar ve diğer alanlarda başarıyı getirir.

İlgili Yazı  Robotik Kodlama Nedir?
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir