Robotik Kodlama Nedir?

Bir robotun hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için yapılan kodlamaya robotik kodlama denir. Robotik kodlama, mekanizmaların belirli koşullara göre kontrol edebilmesini sağlamak ve sistemi fiziksel olarak çalıştırabilmek için gerekli donanımların eklenmesi düşünüldüğünde uzay sanayisi, bilgisayar, yazılım, büyük fabrikalar, mekatronik, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik dalını bir arada toplamaktadır.

İlk zamanlarda sadece programlanan işlemleri yapabilen robotlar, Endüstri 4.0 ile birlikte yapay zekaya sahip hale geldiler ve yaptığı işlerden veri toplayıp bu veriyi analiz ederek, elindeki veriler sayesinde işin ilerleyişi yeniden düzenleyebilecek ve çıkacak muhtemel sorunlara karşı çözüm üretebilecek şekilde geliştiler.

Günümüz ve geleceğin en önemli becerilerden biri olan kodlama becerisi, tespit edilen herhangi bir problemin tanımlanması, problemin analiz edilmesi, çözüm üretimi ve çözümün belli bir sıraya göre gerçekleştirme işlemlerinin tamamını içinde barındırıyor.

Eğitim Alanının Öne Çıkan Konusu: Robotik Kodlama

Her sektöre girmeye başlayan robotlar ve haliyle robotik kodlama, son zamanlarda en çok geleceğin insanlarını yetiştiren eğitim kurumlarında karşımıza çıkıyor. Robotik kodlama, soyut olan kavramları kodlama ile birleştirerek fiziksel bir mekanizmayı canlandırıyor. Soyut kavramları somutlaştırdığı için özellikle eğitim alanında anlaşılması zor olan ışık, hız, zaman, ısı gibi konuları öğrencilerin daha kolay bir şekilde anlamasını sağlıyor ve bu yüzden çoğu ülkede artık müfredata eklenmiş durumda.

Öğrencilerin robotik kodlama ile sadece dersleri kolay anlaması değil, analitik düşünme, problemlere karşı çözüm getirme gibi becerileri de erken yaştan itibaren gelişiyor.

Her gün biraz daha gelişen robotik sektörü, özellikle erken yaşta öğrenilmesi ile birlikte gelecek nesillerce daha fazla biliniyor ve kullanılıyor olacak.

İlgili Yazı  Erken Yaşta Kodlama Eğitiminin Önemi
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir